Οικονομικές Υπηρεσίες

ENS Finance

Επιχειρήσεις

1) Διαμεσολάβηση σε τραπεζικά ιδρύματα για αναδιάρθρωση και διαχείριση χρέους.

Η Econ Net Services ποτέ δεν ενστερνίσθηκε την ιδέα ότι μια επιχείρηση με οικονομικά προβλήματα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης δεν έχει άλλη επιλογή από το κλείσιμο και την απώλεια της περιουσίας, ατομικής και επιχειρηματικής.

Αν και η προστασία που παρέχει ο Νόμος στον επιχειρηματία είναι περιορισμένη σε σχέση με αυτή που παρέχεται στους ιδιώτες υπάρχουν πάντα νόμιμες επιλογές ώστε να προστατευθεί ατομική και επιχειρηματική περιουσία στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό.

 

Η εμπειρία, η γνώση και η δυνατότητά μας να προσφέρουμε με τους συνεργάτες μας ολοκληρωμένες, tailor made, υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις οικονομικές και τις νομικές πλευρές κάθε υπόθεσης , διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλύουν τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης και διαμορφώνουν και συντάσσουν συγκεκριμένες , ρεαλιστικές, προτάσεις εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους με στόχο να καταλήξουμε σε τελεσφόρο και πραγματικό αποτέλεσμα οριστικής ρύθμισης των οικονομικών εκκρεμοτήτων.

2) Υπηρεσίες ίδρυσης νέας επιχείρησης

Διαμέσου της εν λόγου υπηρεσίας αναλαμβάνουμε όλη την υποστήριξη για την έναρξη της νέα σας επιχείρησης. Σας συμβουλεύουμε για την επιλογή της μορφής της επιχείρησης, σας προτείνουμε χρηματοδοτικές λύσεις, σας παρουσιάζουμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για υπαγωγή σε επιδοτούμενα προγράμματα, και πλήθος άλλων σχετικών υπηρεσιών.

3) Μελέτες σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας,

Η δημιουργία και σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης μιας επιχείρησης ή της συνέχισης της δραστηριότητάς της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

4) Business Plan

Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη για επιχειρηματικά δάνεια - επιδοτήσεις από την ΕΕ και άλλες παρόμοιες ενέργειες.

Η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση γιατί:

 • Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης
 • Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης
 • Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές
 • Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης
 • Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται

5) Νομικές υπηρεσίες

Οποιοδήποτε πρόβλημα νομικής φύσεως που σχετίζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε αντιμετωπίζεται άμεσα διαμέσου συνεργασιών με επαγγελματίες νομικούς συμβούλους. (διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις, αγωγές, σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων, σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων, έρευνες ακίνητης περιουσίας, πάσα μορφής αντιδικίες κλπ.),

Πλήρης υποστήριξη σε Νομικά προβλήματα Εμπορικού, Διοικητικού, Αστικού, Εργατικού και Ποινικού Δικαίου, Φορολογικές & Ασφαλιστικές υποθέσεις, ρυθμίσεις, προσφυγές, ελέγχους, εφέσεις κλπ.

6) Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας

Η Econ Net Services, μέσω του Δικτύου Συνεργατών της, είναι σε θέση να δημιουργήσει για την επιχείρησή σας μια εταιρική ταυτότητα η οποία θα εκφράσει την "εταιρική προσωπικότητα" σας προσδίδοντας κύρος και σοβαρότητα στο "δημόσιο πρόσωπο" της επιχείρησης. Η δημιουργία μιας ισχυρής Εταιρικής Ταυτότητας είναι το πρώτο βήμα στην οικοδόμηση της καλής φήμης της εταιρίας σας και στην δημιουργία του προφίλ της.

7) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιούν ότι η συνολική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης πληρεί κάποια ποιοτικά και μετρήσιμα κριτήρια. Η Econ Net Services παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον σχεδιασμό και ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, απόλυτα προσαρμοσμένες με το περιβάλλον της κάθε επιχείρησης.

8) Κερδοφορία Επιχειρήσεων

Ως σύμβουλος των οικονομικών σας, θα ξεκινήσουμε με τον εντοπισμό των προβλημάτων στο πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, τη χρηματοδότηση και τις ταμειακές σας ροές. Θα βρούμε λύσεις που θα οδηγήσουν στην άμεση βελτίωση της ταμειακής σας θέσης. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με:

 • Ανάλυση των τάσεων κέρδους
 • Ανάλυση του κόστους- μεταβλητών και σταθερών συνιστωσών
 • Ανάλυση των τιμών και των εκπτώσεων
 • Ανάλυση της Μισθοδοσίας και των παροχών
 • Συλλογή, ανάλυση και στρατηγικές ενέργειες
 • Outsourcing ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση

Γούναρη 181, Πάτρα, Αχαΐα, 26331 2610 315584, 2613 011011