Οικονομικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

ENS Κτηματολόγιο

Από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016, έχει ξεκινήσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της ΕΚΧΑ Α.Ε (699/6/01.09.2016) με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινοτήτων

  1. Αγ. Βασιλείου Πατρών, Ακταίου, Αραχωβίτικων, Βραχναΐκων, Δρεπάνου, Ελικίστρας, Καμινίων, Κάτω Καστριτσίου, Κρήνης (Πατρών), Μιντιλογλίου, Μονοδενδρίου, Οβριάς, Παραλίας, Πετρωτού, Πλατανίου, Ρίου, Ρογίτικων, Σαραβαλίου, Σουλίου, Τσουκαλαίικων και Ψαθόπυργου του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων και
  2. Αλισσού, Κάτω Αλισσού και Κάτω Αχαΐας του Καλλικρατικού Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Π.Ε. Αχαΐας να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους.

Εμείς στην ENS αναλαμβάνουμε την υπόθεση σας, μέχρι και την τελική υποβολή στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

1. Ποιοι Έχουν Υποχρέωση να Υποβάλλουν Δήλωση

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας (του Ν. 2308/1995) έχουν τα φυσικά η νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα (κυριότητα, δουλεία (επικαρπίας, οίκησης, διόδου, κλπ.), υποθήκη, κλπ.) στις κτηματογραφούμενες περιοχές.

Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επιβάλλονται τα κατά το νόμο προβλεπόμενα πρόστιμα.

2. Προθεσμίες Υποβολής

Για τους κατοίκους εσωτερικού η περίοδος υποβολής λήγει στις 12/12/2016 στις, ενώ για τους κατοίκους εξωτερικού λήγει στις 12/03/2017.

3. Τρόπος Υποβολής Δηλώσεων

Υποβάλλεται μία δήλωση ανά Προκαποδιστριακή (παλαιά) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει ακίνητα.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης αυτοπροσώπως η δια αντιπροσώπου, που προσκομίζει απλή εξουσιοδότηση. Σε περίπτωση που ο αντιπρόσωπος συντάσσει και υπογράφει την δήλωση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

4. Συνυποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

  • Συμπληρωμένο το έντυπο της Δήλωσης.
  • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.).
  • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου (η συμπληρωμένα τα στοιχεία μεταγραφής, εφ΄ όσον αυτά προκύπτουν από τον τίτλο).
  • Αντίγραφο Τοπογραφικού διαγράμματος που προσαρτάται στον τίτλο η νεώτερο από αυτό η άλλο στοιχείο εντοπισμού του ακινήτου.
  • Αντίγραφο Δελτίου ταυτότητας / διαβατηρίου.
  • Αντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος (Εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ / ΔΕΥΑΛ, κλπ).

5. Πάγιο Τέλος

Για κάθε δηλούμενο δικαίωμα επί ακινήτου (οικοπέδου, διαμερίσματος, καθέτου, κλπ.) καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης ύψους 35 €. Για βοηθητικούς χώρους (αποθήκες και χώροι στάθμευσης με χιλιοστά) το ύψος του παγίου τέλους ανέρχεται στα 20 €.

Στις αγροτικές περιοχές (εκτός σχεδίου πόλης, συνοικισμού, οριοθετημένου οικισμού, κλπ.) τα φυσικά πρόσωπα καταβάλουν τέλος το πολύ για δύο δικαιώματα (κυριότητας η δουλείας).Το πάγιο τέλος υπολογίζεται ανα δήλωση, μετά την υποβολή και καταβάλλεται στις Τράπεζες.

6. Εντοπισμός και οριοθέτηση ακινήτων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή δήλωση των ακινήτων είναι η υπόδειξη, ο εντοπισμός και η οριοθέτηση των γεωτεμαχίων επί των ορθοφωτοχαρτών της ΕΚΧΑ ΑΕ.

7. Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 2613016238 και 6980360178 ή επισκεφτείτε μας στα γραφεία μας στη Γούναρη 181 – 183, στον 1ο όροφο.

Γούναρη 181, Πάτρα, Αχαΐα, 26331 2610 315584, 2613 011011